Zawartość pomocy

Zamknij pomoc
Podstawy Początek strony

Nawigacja

Możesz poruszać sie po WWW OPAC używając z powodzeniem przycisków swojej przeglądarki, jak i przycisków nawigacyjnych na ekranie WWW OPAC.

Ekran składa się z dwóch ramek. Górna ramka zawiera pasek menu. Ta ramka pojawia się na każdym ekranie i oferuje kluczowe funkcje opcji użytkownika w systemie. Duża dolna ramka zawiera różne opcje wyszukiwania wraz z oknami zawierającymi wyniki.

Logowanie

Logowanie weryfikuje dane czytelnika i pozwala na oglądanie prywatnych informacji bibliotecznych oraz opcji wyświetlania. Nie ma potrzeby logowania się aby używać WWW OPAC.

Typy wyszukiwań

Istnieje pięć różnych typów wyszukiwania dostępnych w WWW OPAC: Proste; W wielu bazach; W wielu polach; CCL; i Wyszukiwanie zaawansowane. Aby wybrać odpowiedni rodzaj wyszukiwania, kliknij odpowiedni odsyłacz na stronie wyszukiwania. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj dział Wyszukiwanie.

Wymagania przeglądarki internetowej

Wymagana jest przeglądarka internetowa (Internet Explorer 5.x lub nowszy; Netscape 6.2 lub nowszy) skonfigurowana do pracy ze stroną kodową Unicode. Użytkownicy Windows potrzebują Windows 95 lub nowszego (zalecany jest Windows 2000) z zainstalowanym Global IMEs (input method editors). Użytkownicy Macintosh'a potrzebują OS9.x z zainstalowanym odpowiednim zestawem języków lub OS X.

Koszyk Początek strony

Funkcja koszyk pozwala ci wybrać rekordy do zapisania w buforze tymczasowym. Możesz dodać rekordy do koszyka z okna pełnego widoku i z listy wyników. Opcja ta zależy od praw dostępu zdefiniowanych w twoim profilu czytelnika i w ustawieniach biblioteki.

Z koszyka możesz:

 • Zapisywać rekordy na swoim komputerze

 • Zapisywać rekordy na serwerze

 • Wysyłać rekordy przez e-mail do wybranych adresów

 • Powiadomić administrację zarządzającą kursami o nowych rekordach których potrzebujesz do kursów.
Aby wyświetlić zawartość koszyka, kliknij Koszyk na pasku menu.

Koszyk zostaje automatycznie opróżniony kiedy kończysz sesję.

Przeglądaj Początek strony

Przeglądanie pozwala ci na przeszukiwanie katalogu uporządkowanego alfabetycznie lub chronologicznie, jak słownik. Twoje wyszukiwanie, jeśli zakończy się powodzeniem, wyświetli listę alfabetyczną/chronologiczną. Możesz następnie przeglądać w przód i wstecz poszczególne listy lub indeksy. Nie musisz używać wielkich liter.

Aby wyszukać przy pomocy przeglądarki:

Wybierz indeks który chcesz przeglądać, następnie wpisz tekst od którego chcesz zacząć wyszukiwanie. Tekst pojawi sie na początku listy którą można przewijać. Na przykład, wpisanie litery a spowoduje wyświetlenie listy alfabetycznej zaczynającej się od litery a. Wpisanie słowa duży spowoduje wyświetlenie listy alfabetycznej zaczynającej się od duży.

Skrócony widok rekordu Początek strony

Podczas przeglądania listy, możesz kliknąć przycisk Skrocone rekordy> aby wyświetlić listę 
rekordów powiązanych z hasłem. Zauważ, że przycisk <IMG src=
Lista przeglądania Początek strony

Lista przeglądania wyświetla liczbę rekordów dla każdej pozycji i wskazuje czy istnieją dla danej pozycji odsyłacze czy nie. Kliknij na podkreśloną pozycje aby wyświetlić powiązane z tą pozycją rekordy. Istnieją trzy sposoby dotarcia do listy przeglądania:

 • Poprzez użycie funkcji przeglądaj i wybranie indeksu do przeglądania. Po wpisaniu tekstu, od którego lista ma się zaczynać, wyświetli sie lista przeglądania.

 • Poprzez użycie funkcji wyszukiwanie. Podczas wyświetlania rekordu, możesz kliknąć na podkreśloną etykietę, a otrzymasz listę przeglądania pozycji dla etykiety. Na przykład, jeżeli klikniesz etykietę autora, wyświetli się lista alfabetyczna autorów, z bieżącym autorem na szczycie listy.

 • Podczas wyświetlania listy odsyłaczy. Kliknięcie na podkreśloną etykietę wyświetli listę przeglądania. Na przykład, kliknięcie na etykietę hasła wyświetli listę alfabetyczną pozycji z bieżącym hasłem na szczycie listy.
Zestaw znaków i kodowanie Początek strony

Rekordy katalogu są kodowane w zestawie znaków Unicode. Unicode pozwala na wyświetlanie szerokiej gamy liter i znaków diakrytycznych (na przykład znaczników akcentu) oraz znaków specjalnych.

Wyświetlanie znaków innych niż łacińskie Jeżeli widzisz dziwne znaczki w niektórych rekordach WWW OPAC, powodem może być twoja przeglądarka. Mogą istnieć tytuły w kolekcjach zawierające znaki inne niż łacińskie. Aby wyświetlać te rekordy poprawnie, musisz użyć przeglądarki internetowej, która przystosowana jest do wyświetlania tych języków. Ogólnie rzecz biorąc, twoja przeglądarka musi używać Unicode (zestaw znaków UTF-8), i musi posiadać dostępne odpowiednie fonty.

W starszych przeglądarkach, niektóre znaki inne niż łacińskie pojawiają się jako grupy czterech liter i cyfr. Na przykład, w Netscape 4.x, rekordy z chińskimi znakami wyświetlają ciąg znaków 新政.

Aby ustawić swoją przeglądarkę:

 • Internet Explorer:

  Z menu Widok, wybierz Kodowanie, a następnie kliknij Automatyczny wybór.

 • Netscape:

  Z menu Widok, wybierz Kodowanie znaków, następnie Automatyczny wybór, następnie Wszystkie [dla Netscape 6.x] lub Uniwersalnie [dla Netscape 7.x].
Czcionka Arial Unicode MS posiada prawie kompletne wsparcie dla znaków Unicode. Jest dostępna z następującymi produktami Microsoft: Publisher 2000, Office 2000 Professional, Office

Jeżeli czcionka Arial Unicode MS nie jest dostępna, można używac innych czcionek w WWW OPAC. Aby uzyskac informacje o innych czcionkach zgodnych z Unicode, zobacz Useful resources na stronie www.unicode.org.

Dostosowywanie widoku Początek strony

Opcja ustawienia pozwala ci dostosować format wyświetlania informacji na twoim ekranie. Na przykład, możesz określić język interfejsu i język wyrażeń tezaurusa. Możesz również ustawić kolejność w której rekordy są sortowane i określić format w którym rekordy są wyświetlane. Czynności te można wykonać w oknie Ustawienia lub w oknie Moja karta biblioteczna (ustawienia osobiste).

Baza Początek strony

Aby wyświetlić listę dostępnych baz, kliknij Baza na pasku menu. Twoja biblioteka określi do których baz masz prawa dostępu.

E-półka Początek strony

E-półka jest stałym buforem. W odróżnieniu od funkcji koszyk gdzie zestawy zapisanych rekordów są usuwane podczas kończenia sesji. Opcja ta jest dostępna tylko po zalogowaniu.

Aby zapisać rekordy wyświetlane w pełnym widoku do swojej e-półki, kliknij Dodaj do e-półki.

Z poziomu e-półki, możesz sortować rekordy według Daty i Folderu (nazwa którą nadajesz zestawowi rekordów podczas używania opcji Dodaj do e-półki w pełnym widoku). Możesz również zapisać rekordy na swojej e-półce, wysłać je przez e-mail, lub usunąć je.

Aby wyświetlić zawartość swojej e-półki, kliknij e-półka na pasku menu.

Pełny widok rekordu Początek strony

W pełnym widoku rekordu, możesz oglądać rekordy w różnych formatach które zmieniają etykiety ze standardowych etykiet ALEPH na etykiety nazw lub etykiety alfanumeryczne. Możesz również wybrać styl katalogu kartkowego.

Pełny widok posiada skróty które pozwalają ci przejść do:

 • Listy przeglądania

 • Innych, podobnych rekordów, na przykład, innych rekordów o tym samym temacie

 • Dane zamówień

 • Pliki zewnętrzne, takie jak gazeta elektroniczna
Dodatkowo, pełny widok rekordu pozwala ci na używanie różnych opcji. Te opcje znajdują się na pasku opcji, znajdującym się nad pełnym widokiem rekordu.

Aby zapisać wybrane rekordy na e-półce, kliknij Dodaj do e-półki. Ta opcja dostępna jest tylko jeśli jesteś zalogowany.

Aby zapisać wybrane rekordy do swojego koszyka, kliknij Dodaj do koszyka. Możesz również dodawać uwagi do rekordów zapisanych w koszyku.

Aby wyszukać podobne rekordy w innych bazach , kliknij Wyszukaj.

Aby użyć tego rekordu do utworzenia zamówienia WMB na ten materiał z innej biblioteki, kliknij Zamówienie WMB. Możesz również zapisać rekord na swoim komputerze lub wysłać go przez e-mail.

Aby zapisać rekord na serwerze, kliknij Zapisz na serwerze. Ta opcja dostępna jest tylko, gdy posiadasz prawo do zapisu zdefiniowane w swoim profilu czytelnika.

Historia Początek strony

Funkcja historii pozwala ci na wyświetlenie swoich zapytań wyszukiwania, zapisanych podczas poprzednich wizyt w bibliotece. Te zapytania są zapisane w stałym buforze i mogą być używane w przyszłości jako zakładki. Swoje zapytania zapisujesz w buforze Historii w oknie Poprzednie wyszukiwania.

Aby wyświetlić swoje zapisane wyszukiwania, kliknij Historia na pasku menu.

Z zapytań wyszukiwania na ekranie Historii, możesz ponownie uruchomić swoje zapytanie wyszukiwania klikając Znajdź, lub usunąć je ze stałego bufora. Zauważ że, wartość widoczna w kolumnie Liczba rekordów odpowiada liczbie rekordów wyszukanych podczas pierwszego uruchomienia zapytania wyszukiwania.

Zamówienia Początek strony

Aby wyświetlić szczegóły zamówień dla danej biblioteki:

W oknie listy wyników, kliknij na podkreśloną nazwę biblioteki w kolumnie Bib/Egzemplarze.

lub

W oknie Pełny widok rekordu, kliknij na link Wszystkie egzemplarze.

Pojawi się okno zamówień, zawierające listę egzemplarzy posiadanych przez bibliotekę. Możesz użyć link Zamówienie obok egzemplarzy w oknie zamówień aby złożyć zamówienie na egzemplarze.

Wypożyczenia Międzybiblioteczne Początek strony

Funkcja ta pozwala ci na zamówienie materiału z innej biblioteki. Możesz pożyczyć książkę lub czasopismo, lub zamówić kserokopię materiału. Podaj tak dużo informacji, jak to tylko możliwe w oknie wypożyczenia międzybibliotecznego. Pola oznaczone * są obowiązkowe. Opcja ta dostępna jest tylko, gdy czytelnik jest zalogowany i posiada wymagane uprawnienia.

Moja karta biblioteczna Początek strony

Okno karta biblioteczna daje ci dostęp do twoich rekordów udostępniania w bibliotece i pozwala ci na przedłużanie i zamawianie egzemplarzy online. Pozwala ci również określać opcje wyświetlania danych podczas twoich sesji w WWW OPAC.

Dostęp do twojej karty bibliotecznej wymaga podania hasła aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu do twoich rekordów. W przypadku potrzeby zmiany twojego hasła, użyj opcji hasło w oknie logowania.

Poprzednie wyszukiwania Początek strony

Możesz zobaczyć wyniki poprzednich wyszukiwań, włączać je do nowych wyszukiwań, lub łączyć je w jeden zestaw wyników.

 • Aby wyświetlić listę wyszukiwań wykonanych podczas bieżącej sesji, kliknij na Poprzednie wyszukiwania na pasku menu.

 • Aby wyświetlić wyszukiwanie, zaznacz je, i kliknij Wyświetl.

 • Aby usunąć wyszukiwanie, zaznacz je i kliknij Usuń.

 • Aby połączyć dwa lub więcej wyszukiwań, zaznacz je, i kliknij Połącz.
Funkcja Połącz pozwala ci pracować na wiele sposobów z kilkoma zestawami wyników. Na przykład, jeżeli szukałeś Chicago, a teraz chcesz wykonać podobnego wyszukiwania dla Illinois, możesz połączyć je wybierając przygotowane operacje logiczne: and, or, Pierwszy zestaw nie drugi, Drugi zestaw nie pierwszy..

Aby połączyć zestawy korzystając z operacji Pierwszy zestaw nie drugi i Drugi zestaw nie pierwszy, wybierz tylko dwa zestawy.

Zamawianie egzemplarzy Początek strony

Aby złożyć zamówienie na egzemplarz:

 • Kliknij na podkreśloną etykietę zamówienia w pełnym widoku rekordu. Zostanie wyświetlona lista zamówień egzemplarzy będących w posiadaniu biblioteki.
Na liście zamówień możesz:
 • Kliknąć Zamówienie (jeżeli jest widoczne) aby złożyć zamówienie.

 • Kliknąć Ksero (jeżeli jest widoczne) aby złożyć zamówienie ksero.

 • Kliknij Szczegóły aby wyświetlić wszystkie dostępne szczegóły, dotyczące rekordu egzemplarza:
Jeżeli lista zamówień zawiera link Termin zwrotu, oznacza to, że egzemplarz jest aktualnie wypożyczony. Możesz kliknąć link Termin zwrotu, aby wyświetlić informacje o czytelniku który wypożyczył egzemplarz.

Rezerwacje z wyprzedzeniem

Wiele bibliotek posiada kolekcje rezerwowe, z których czytelnicy mogą wypożyczać egzemplarze na krótki termin (na przykład, na jedną lub dwie godziny).

Aby złożyć zamówienie na egzemplarz dostępny na godziny:

 1. Z kolekcji rezerwowej, wybierz egzemplarz rezerwowy w oknie Zamówienia, i kliknij Zamówienie. Pojawi się terminarz dostępnych przedziałów czasowych dla tego egzemplarza.

 2. Wybierz dostępny przedział czasowy i kliknij sąsiadujący link zamówienia. Egzemplarz będzie do odebrania w wybranym przedziale czasowym.
Zamówienie specjalne Początek strony

Funkcja zamówienia specjalnego pozwala ci składać zamówienia na egzemplarze nie znalezione w WWW OPAC, ale figurujące w katalogu kartkowym. Link umożliwiający składanie specjalnych zamówień jest widoczny na pasku menu, jeżeli twój profil czytelnika zawiera zezwolenie na składanie zamówień specjalnych.

Aby złożyć zamówienie specjalne:

 1. Z paska menu, kliknij Zamówienie specjalne. Pojawi się formularz zamówienia specjalnego:

 2. Podaj tak dużo informacji, jak to tylko możliwe, włącznie z tytułem egzemplarza i sygnaturą i kliknij Dalej. Biblioteka zrealizuje zamówienie, to znaczy, sprowadzi egzemplarz i dostarczy ci jeżeli będzie dostępny.
Zapisywanie i wysyłanie swoich wyników Początek strony

Kiedy wybierzesz rekordy, możesz je zapisać lub wysłać przez e-mail.

Aby wysłać rekordy lub listę rekordów przez e-mail:

 1. Kliknij Zapisz/wyślij aby otworzyc formularz wysyłania lub zapisu wybranych rekordów.

 2. Wybierz format rekordu i wypełnij pole adresu e-mail. Nazwa, temat i pole tekstu w formularzu są opcjonalne, i mogą być pomocne w zarządzaniu swoimi e-mail'ami.

 3. Kliknij Wyślij/zapisz.
Aby zapisać rekordy na dysku:

 1. Kliknij Zapisz/wyślij aby otworzyc formularz wysyłania lub zapisu wybranych rekordów.

 2. Wybierz format rekordu.

 3. Pozostaw puste pole adresu e-mail. Nazwa, temat i pole tekstu w formularzu są opcjonalne.

 4. Kliknij Dalej. Pojawi się okno zapisu pliku na dysku.

 5. Kliknij Zapisz zaznaczone. Pojawi sie prośba o wybranie opcji zapisu i podanie nazwy pliku.
Opcja zapisu na serwerze pozwala ci zapisywać na serwerze zarówno wybrane rekordy jak i podzestawy rekordów z listy wyników. Ta opcja jest dostępna tylko dla czytelników z prawem zapisu określonym w profilu czytelnika.

Wyszukiwanie Początek strony

Funkcja wyszukiwania, pozwala ci wyszukiwać rekordy poprzez wpisanie słów kluczowych lub fraz. Aby przeprowadzić wyszukiwanie, kliknij na Wyszukiwanie na pasku menu. Istnieje pięć różnych typów wyszukiwania dostępnych w WWW OPAC: Proste; W wielu bazach; W wielu polach; CCL; i Zaawansowane wyszukiwanie.

Wyszukiwanie zaawansowane Początek strony

Wyszukiwanie zaawansowane pozwala ci na wyszukiwanie w bazach słów kluczowych. Możesz użyć rozwijanych menu do określenia pól i określenia trybu wyszukiwania. WWW OPAC oferuje różne pola takie jak Autor, Temat i Tytuł. Relacje pomiędzy tymi trzema polami określa operator logiczny AND. Aby wyświetlić listę rekordów, możesz kliknąć na sąsiadujący link w kolumnie Liczba rekordów.

Wyszukiwanie proste Początek strony

W tym oknie, możesz wybrać pole do wyszukiwania takie jak Autor, Temat, Rok publikacji, Numer systemowy i inne i wpisać w nie słowa kluczowe. Słowa wpisane małymi literami wyszukają również słowa zapisane dużymi literami. Możesz używać operatorów logicznych AND, OR, i NOT w ciągach zapytań. Możesz używać również AND/OR/NOT jako zwykłych słów (jako takich, nie jako operatorów logicznych) kiedy są częścią frazy, jako takie, na przykład, TIT=gone but NOT forgotten, lub jeśli operator jest ujęty w cudzysłów, jako taki, na przykład WTI=gone but "NOT" forgotten (NOT jest napisany dużymi literami aby go wyróżnić - może być napisany małymi literami w zapytaniu wyszukiwania).

Aby wyszukać słowa występujące obok siebie, wybierz Tak w polu Słowa sąsiadujące.

Konstruowanie zapytania Początek strony

Zapytanie wyszukiwania ograniczone jest liczbą rekordów ustawionych w systemie (na przykład, 5000). Dodatkowo, domyślny limit wyświetlanych rekordów i limit sortowania listy wyników to 1000.

ALEPH korzysta z operatorów logicznych and , or i not. And jest stosowany domyślnie, jeżeli żaden operator nie został użyty. Operatory mogą być wpisywane w języku angielskim lub zapisywane za pomocą następujących symboli:

 • AND = + (znak plus)

 • AND = & (znak and)

 • OR = |

 • NOT = ~ (tylda)
Wszystkie wyszukiwania mogą być ograniczone do konkretnego języka, formatu, roku i położenia. Możesz określić te ograniczenia na dole każdego okna wyszukiwania.

Dodatkowo oprócz wskazówek wyszukiwania na dole każdego okna wyszukiwania, istnieją następujące zasady dla wszystkich rodzajów wyszukiwania:

Znak ? lub znak * może być umieszczony z lewej strony, prawej strony lub w środku wyszukiwanego słowa, ale nie może występować więcej niż raz w ciągu tekstowym.

Symbol # może być użyty do wyszukiwania różnych wersji pisowni w przypadku gdy jedna wersja słowa posiada o jedną literę więcej niż druga wersja. Na przykład, colo#r wyszuka color i colour; a arch#eology wyszuka zarówno archaeology jak i archeology.

Znak ! może być użyty do wyszukiwania różnych wersji pisowni w przypadku gdy różnią się one tylko jedną literą. Na przykład, wom!n wyszuka zarówno woman jak i women.

Znak % poprzedzający cyfrę, może być użyty pomiędzy dwoma słowami, aby określić, że szukasz słów występujących w ograniczonej odległości od siebie, niezależnie od kolejności występowania. Na przykład, zapytanie england %3 ballads wyszuka Ballads of England, Ballads of Merry Olde England i England and Her Ballads.

Znak !, poprzedzający cyfrę, może być użyty pomiędzy dwoma słowami, aby określić, że szukasz słów występujących w ograniczonej odległości od siebie, w takiej kolejności występowania jak w zapytaniu. W tym przypadku, zapytanie ballads !3 england wyszuka Ballads of England i Ballads of Merry Olde England ale nie England and Her Ballads.

Znaki -> (myślnik i znak większości) mogą być użyte pomiędzy dwoma słowami. Oznacza to, że szukasz rekordów zawierających słowa od pierwszego słowa (włącznie z pierwszym), do drugiego słowa. To wyszukiwanie jest szczególnie pomocne przy ograniczaniu zestawu rekordów do roku wydania. Nie można używać słowa do zamiast symboli.

Oto przykład: 1993 -> 1996

Common Command Language Początek strony

Możesz używać Common Command Language (CCL) do wyszukiwania słów i haseł w kilku różnych indeksach równocześnie. Musisz określić kod słowa i indeksy haseł do wyszukiwania. Skróty używane w CCL możesz znaleźć w rozdziale Kody CCL.

Oto przykład:

((wau=carlyle or ruskin or hegel) and (wti=cultur?)) not (wsu=art?)

To wyszukiwanie zanjdzie wszystkie pozycje napisane przez autorów o nazwisku Carlyle lub Ruskin lub Hegel, zawierające w tytule słowo zaczynające się od cultur, na przykład, culture, cultures, cultural, i równocześnie, nie zawierające w temacie słowa zaczynającego się od art, na przykład, art, arts, artist, artistic, itd.

Kody CCL Początek strony

Oto niektóre skróty używane przez Common Command Language:

LCC - LC Class (klasyfikacja biblioteki kongresu)
LCN - LC Shelf (sygnatura biblioteki kongresu)
DDC - Dewey (klasyfikacja Dewey'a)
TIT - Titles (tytuły)
AUT - Authors (autorzy)
IMP - Imprint (wydano) SUB - Subjects (tematy)
SRS - Series (serie)
LOC - Location (sygnatura)
WRD - Words (słowa)
WTI - Words in title field (słowa z pola tytuł)
WAU - Words in author field (słowa z pola autor)
WPE - Words in personal author field (słowa z pola autor indywidualny)
WCO - Words in corporate author field (słowa z pola autor korporacyjny)
WME - Words in meeting field (słowa z pola imprez)
WUT - Words in uniform title field (słowa z pola tytuł ujednolicony)
WPL - Words in place field (słowa z pola miejsce wydania)
WPU - Words in publisher field (słowa z pola wydawca)
WSU - Words in subject field (słowa z pola temat)
WSM - Words in MeSH subjects (słowa z pola imprez jako przedmiotu)
WST - Words in status (słowa w statusie)
WGA - Words in geographical area (słowa z haseł geograficznych)
WYR - Year of publication (rok publikacji)

Wyszukiwanie w wielu bazach Początek strony

Możesz użyć wyszukiwania w wielu bazach, aby przeszukać więcej niż jedną bazę w danym momencie. Pozwoli ci to uzyskać zestaw rekordów w wybranych bazach, spełniających określone kryteria. Po kliknięciu Dalej, pojawi się lista zapytań poprzednich wyszukiwań.
Wyszukiwanie w wielu polach Początek strony

Wyszukiwanie w wielu polach, pozwala ci wyszukiwać więcej niż jednej grupy słów w danym momencie. Im więcej pól wypełnisz, tym dokładniejszy będzie wynik wyszukiwania.

Praca z listą wyników Początek strony

Lista rekordów pojawia się w oknie listy wyników. Kiedy wpiszesz zapytanie posiadające wyniki lub klikniesz podkreślony wpis na liście przeglądania, pojawi się lista wyników. Lista wyników może zawierać do 1000 rekordów. Lista wyników pokazuje ile rekordów odpowiada twojemu zapytaniu. Każdy rekord na liście wyników jest kolejno ponumerowany. Wyniki wyszukiwania mogą byc wyświetlane w różnych formatach.

Istnieją dwa sposoby, aby skoczyć do wybranego rekordu w zestawie, Skocz do tekstu i Skocz do #. Opcje te znajdują się nad listą wyników.

Okno wyników zawiera sporo informacji. Zapytanie jest widoczne w górnym lewym rogu okna, pod menu. Poniżej znajdują sie przeróżne opcje. Są wymienione niżej.

Tworzenie podzestawu Początek strony

Tworzenie podzestawu pozwala ci pracować z grupą rekordów wybranych z zestawu wyników. Wybierz rekordy na liście wyników, i kliknij Utwórz podzestaw. Lista wyników wyświetli wtedy tylko te rekordy które wybrano do podzestawu. Ten podzestaw może byc traktowany jak każdy inny zestaw wyników: można zaznaczać rekordy, dodawać do listy, wysyłać przez e-mail, lub zmieniać w inny podzestaw.

Nowy zestaw pozostanie w poprzednich wyszukiwaniach do zakończenia sesji. Jedyny sposób aby odróżnić podzestaw od pełnego zestawu rekordów, to liczba rekordów - nie zmienia się opis zapytania wyszukiwania ponieważ nie zmienia sie oryginalne zapytanie. W poprzednich wyszukiwaniach, podzestawy mogą być łączone z innymi wyszukiwaniami czy podzestawami.

Aby uzyskać pomoc na ten temat, zobacz Poprzednie wyszukiwania.

Filtr Początek strony

Filtrowanie wyników, pozwala ci na przeglądanie podzestawów swoich bieżących wyników wyszukiwania, przy użyciu przygotowanych kryteriów takich jak rok publikacji, dostępność, rodzaju sortowania (alfabetycznie, chronologicznie, itd), i daty kiedy rekord został dodany do kolekcji.

Szeregowanie Początek strony

Możesz szeregować wyniki doddając dodatkowe słowa do terminów użytych do bieżącego wyszukiwania. Rekordy są szeregowane zgodnie z formułą, która uwzględnia liczbę wystąpień słowa w rekordzie, i znaczenie występującego słowa (na przykład, jeżeli słowo występuje w tytule, będzie miało większe znaczenie).

Zawężanie Początek strony

Zawężanie, pozwala ci na poszerzenie lub zawężenie twojej strategii wyszukiwania, przez zwiększenie terminologii lub tworzenie podzestawów swojego wyszukiwania. Moższ modyfikować swoje wyszukiwanie zmieniając Common Command Language. Możesz również dodawać terminy używając opcji ograniczania lub możesz wykonać całkiem nowe wyszukiwanie.

Sortowanie Początek strony

Możesz sortować rekordy, używając gotowych opcji sortowania. Dodatkowo, w tabeli widoku skróconego, możesz klikać na nagłówek kolumny, aby posortować listę (na przykład, klikając kolumnę Autor sortujesz rekordy według Autorów, a następnie według lat).

Zamknij pomoc